ПОСЛОВНИК О РАДУ СР

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШО

ПРАВИЛНИК О ВАС.ДИС.ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

Правилник унутрашње узбуњивање

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – stupio na snagu 04.11.2023. -izmene su obeležene crvenom bojom

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – stupio na snagu 04.11.2023. godine – izmene obeležene crvenom bojom

СТАТУТ 2022. година

GFI-2022-00676-1_2023-11-03T12-45-23