Čestitamo

Svim maturantima naše škole čestitam na sjajnim rezultatima na Završnom ispitu. Čestitam i na izuzetnom trudu , zalaganju i uspešnosti koju ste pokazali za vreme onlajn nastave i pripremne nastave . Ne sumnjam da će vaše želje prilikom upisa biti ostvarenje vašeg cilja kome težite , jer ste to i zaslužili. Posebno hvala svim nastavnicima koji su sa vama radili i onda kada im to i nije bila obaveza ali su to nalagale vanredne okolnosti . Zahvaljujemo se i svim roditeljima i starateljima na podršci , saradnji i trudu da naše zajedničke obaveze budu realizovane na najbolji mogući način suočavajući se sa izazovima koji su bili iznenadni ali savladivi . Škola je tokom meseca juna bila centar za tehnički zahtevne obaveze u pogledu dalje realizacija obaveza za sprovođenje završnog ispita na nivou Rasinskog okruga . Smatram da nove situacije sada možemo dočekati još spremniji , kako u pogledu tehničke opremljenosti tako i u pogledu znanja i da škola ispunjava svoju veoma važnu društveno odgovornu ulogu . Pozivam ovom prilikom sve zainteresovane partnere i prijatelje škole da zajednički unapređujemo svoj rad. Škola će to svakako uzvratiti na najbolji mogući način kao i do sada.
Vaš direktor škole.